Tag - Sản xuất lốp xe từ tro trấu

Sản xuất lốp xe từ tro trấu

Sản xuất lốp xe từ tro trấu Sản xuất lốp xe từ tro trấu Thương hiệu lốp xe Goodyear đã bắt đầu triển khai dự án sử dụng nguyên liệu silic làm từ tro trấu để sản xuất lốp xe thương mại tại Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 9/2015, thương hiệu lốp Goodyear đã đầu tư một dự án khổng lồ sử dụng silic làm từ tro trấu; để sản xuất lốp xe thương mại tại Trung Quốc. Goodyear đạt được [...]

Read more...
Call Now Button