TỔNG HỢP HẠT NANO SILICA TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA

TỔNG HỢP HẠT NANO SILICA TỪ TRO VỎ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA TÓM TẮT TỔNG HỢP HẠT NANO SILICA TỪ TRO VỎ TRẤU Tổng hợp hạt nano Silica từ tro vỏ trấu là những hạt nano Silica được tổng hợp thành công từ vỏ trấu bằng phương pháp kết tủa. Lúc đầu, vỏ trấu được nung ở nhiệt độ từ 500 – 700o C trong thời gian 4h, thu được tro vỏ trấu. Sau đó bột nano Silica được tách [...]

Read more...
Call Now Button