Tag - DÙNG TRO TRẤU LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ

DÙNG TRO TRẤU LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ

DÙNG TRO TRẤU LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ DÙNG TRO TRẤU LÀM PHÂN BÓN HỮU CƠ Vỏ trấu đốt than tồn tính và tro trấu bếp   Vỏ trấu được đốt trong điều kiện yếm khí (thiếu oxy) thành than trấu hay thường gọi là tro trấu hun; đốt từ vỏ trấu là phương tiện cải tạo đất rất tốt; thuật ngữ biochar trở nên thông dụng trong ngành nông nghiệp; để chỉ loại than của các phế phẩm nông nghiệp như vỏ [...]

Read more...
Call Now Button