TRO TRẤU CARBON TRUNG BÌNH

TRO TRẤU CARBON TRUNG BÌNH

Tro trấu carbon trung bình là tro đốt từ trấu nguyên hạt được đốt trong lò hơi hay trong điều kiện yếm khí (thiếu oxy) có hàm lượng Carbon 4% ~ 40%.

Ứng dụng tro trấu Carbon trung bình

  • Ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện thép.
  • Là thành phần quan trọng để làm phân bón cho cây trồng.
  • Làm than hoạt tính Biochar.
  • Làm phụ liệu gia siêu dẻo với tính chất của hồ, vữa và bê tông.
  • Làm phụ liệu trong ngành xi măng.

 

 

Call Now Button