TRO TRẤU CARBON CAO

Tro Trấu Carbon Cao

Tro trấu carbon cao (tro trấu hun) là tro trấu có lượng Carbon 40% ~ 60% được đốt trong điều kiện yếm khí tối ưu nhất (thiếu oxy).

Tro Trấu Carbon Cao

Tro Trấu Carbon Cao

Ứng dụng tro trấu carbon cao:

  • Ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp luyện thép.
  • Là thành phần quan trọng để làm phân bón cho cây trồng.
  • Làm than hoạt tính Biochar

Bảng Phân Tích Hàm Lượng Tro Trấu Carbon Cao Của Công Ty Hòa Kiến Nhân

TRO TRẤU CARBON CAO

Call Now Button